Powitanie


Szanowni Państwo,

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia "Pro-Salutem" wraz z Francusko-Polską Izba Gospodarczą zaprasza Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Biomedycznej Paryż 2016 , która odbędą się w dniu 29 września br. w Paryżu.

Inżynieria biomedyczna to dziedzina nauki szczególnie intensywnie rozwijana. Jednym z najważniejszych nurtów rozwoju naukowego w Europie są właśnie technologie bezpośrednio związane z tą dyscypliną wiedzy. Inżynieria biomedyczna w ostatnich dekadach staje się jednym z wiodących kierunków światowej nauki, napędzającym rozwinięte gospodarki światowe, a jednocześnie tak wiele wnoszącym do poprawy zdrowia i komfortu leczenia pacjentów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Pro- Salutem wraz z Francusko-Polska Izba Gospodarczą zapraszają do udziału w I edycji Konferencji biomedycznej. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych szeroką problematyką inżynierii biomedycznej i będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie. Spotkanie ma na celu zwrócenie uwagi na różne, nie tylko ekonomiczne, aspekty współpracy z partnerami francuskimi. Znajomość uwarunkowań kulturowych i społecznych okazuje się być tak samo ważna jak znajomość realiów ekonomicznych i może przesądzić o sukcesie firmy na danym rynku. Seminarium poprowadzą eksperci w dziedzinie biznesu międzynarodowego i międzykulturowego z Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. II część Konferencji to spotkanie biznesowe w postaci bankietu wraz z możliwością promocji w formie stoisk wystawienniczych gdzie uczestnicy mogą wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami francuskiej sceny biznesowej.

                                       dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
I Wiceprezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "Pro-Salutem"
Urszula Majorkiewicz                           
Dyrektor Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji

PROGRAM


Paryż, czwartek 29 września 2016 roku

Pod patronatem Ministerstwa Rozwoju w Polsce, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji
oraz Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce


8.30-9.00 | Rejestracja uczestników

9.00-9.15 | Oficjalne otwarcie konferencji i słowo wstępu
J.E. Andrzej BYRT, Ambasador RP we Francji
Pani Hanna STYPUŁKOWSKA–GOUTIERRE, Prezes Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji
Pan dr hab. Włodzimierz SUKIENNIK, Wiceprezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”


9.15-11.20 | Wykłady inauguracyjne
1. Prezentacja polskiego sektora medycznego | Możliwości współpracy z Francją
Pani Katarzyna PIETROWSKA, Doradca ds. eksportu Agencji BUSINESS FRANCE
2. Specyfika rynku francuskiego, ze szczególnym uzwględnieniem sektorów: lotniczego, wojskowego, farmaceutycznego, medycznego i spożywczego.
Pan Christian LAJOUX, Prezes Medicen, Region Paryski
3. Finansowanie innowacyjnych projektów medycznych w Polsce i Europie – najnowsze dostępne programy
Pani Katarzyna KUZA, Pierwszy Sekretarz Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP we Francji
4. Perspektywy i tendencje na rynku lekarstw w Polsce
Przedstawiciel IMS HEALTH EUROPE

11.20-11.40 | Doświadczenia firm francuskich z sektora medycznego na rynku polskim

11.40-12.40 | Prezentacja polskich firm i klastrów uczestniczących w konferencji

12.40-13.00 | Dyskusja

13.00-14.30 | Lunch-networking

14.30-17.00 | Spotkania B2B firm polskich i francuskich

17.00 | Zakończenie konferencji

Uczestnicy


ZE STRONY POLSKIEJ

Ambasada RP we Francji
Polskie Ministerstwo Zdrowia
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia PRO-SALUTEM
BEST PHARMA TECHNOLOGIES
PHARMANTA EUROPE
KDS BEST POLSKA
IMS HEALTH POLAND & BALTICS
Agencja BUSINESS FRANCE
INMED KARCZEWSCY
Klastry reprezentujące następujące sektory: farmaceutyczny, onkologiczny, kardiologiczny, wyposażenie medyczne, wojskowy, suplementy diety i żywność


ZE STRONY FRANCUSKIEJ

Ambasada Republiki Francuskiej w Polsce
Francuskie Ministerstwo Zdrowia
GEMME [organizacja producentów leków generycznych]
Les Entreprises du médicament - LEEM [zrzesza przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej (leki i szczepionki)]
PIERRE FABRE MEDICAMENT
6 klastrów: CBS [sektor lotniczy], Institut de Recherche Biomédicale des Armées [IRBA – sektor wojskowy], Medicen Paris Region [sektor biomateriałów], Eurobiomed [sektor biotechnilogii], Polpharma [sektor farmaceutyczny], Nutrition Santé Longévité [suplementy diety i żywność]

Kontakt


ORGANIZATOR
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
"PRO-SALUTEM"
www.pro-salutem.edu.pl

OPERATOR LOGISTYCZNY
EEC - Travel Ltd.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa
kom: +48 668 883 312
e-mail: p.zurkowski@innovation-paris.eu